Telegram, la nova eina educativa

La tecnologia en l'era actual avança a passos engegantits. La irrupció d'internet, l'accés massiu a la informació i l'aparició de les xarxes socials, són factors que han impulsat l'establiment de l'era digital. Si ens adonem, quasi totes les nostres accions en el dia a dia passen per la necessitat d'emprar la tecnologia o Internet. El nostre temps ha canviat. Ja no som els mateixos que fa una dècada, i hem de ser conscients d'això. El nostre futur passa per establir-nos en aquesta dinàmica i aprendre sobre la base d'aquesta realitat. La comunicació és ara digital.

La plataforma Twitch arriba a les aules

L'avanç d'Internet i de les eines digitals està causant una revolució en les nostres vides. Els grans sectors i àrees que motoritzen la nostra societat, es basen i fonamenten sobre les noves tecnologies. Això és un fet irrefutable, i un fet que s'estén a tots els camps.

L'evolució de les TIC a Espanya

La integració de les tecnologia de la informació i de la comunicació al nostre país ha sigut progressivament ascendent. Dins del paradigma actual on la tecnologia s'integra amb l'estil de vida de la nostra societat, la predisposició del sector educatiu a abastar i implementar eines tecnològiques a les aules, és molt major que fa uns anys. Per què? Perquè ara és ja una realitat. Aquells sistemes educatius que no siguin capaços d'integrar-se a aquesta nova realitat digital, es veuran afectats en un futur no gaire llunyà. La integració de les TIC en els col·legis hauria de ser ja un dret per a tots els alumnes i professorat.