Les millors apps per a aprendre anatomia humana a l'aula

La societat avança gràcies a la tecnologia? O és la tecnologia que avança gràcies a la societat? No volem obrir un debat. No obstant això, creiem fermament que les dues se sustenten una a l'altra. On volem arribar amb aquestes preguntes? Al fet d'afirmar que en l'actualitat i en la nostra vida diària estem anant de la mà de les noves tecnologies i d'Internet. I, és això positiu? Sí!

Telegram, la nova eina educativa

La tecnologia en l'era actual avança a passos engegantits. La irrupció d'internet, l'accés massiu a la informació i l'aparició de les xarxes socials, són factors que han impulsat l'establiment de l'era digital. Si ens adonem, quasi totes les nostres accions en el dia a dia passen per la necessitat d'emprar la tecnologia o Internet. El nostre temps ha canviat. Ja no som els mateixos que fa una dècada, i hem de ser conscients d'això. El nostre futur passa per establir-nos en aquesta dinàmica i aprendre sobre la base d'aquesta realitat. La comunicació és ara digital.

La plataforma Twitch arriba a les aules

L'avanç d'Internet i de les eines digitals està causant una revolució en les nostres vides. Els grans sectors i àrees que motoritzen la nostra societat, es basen i fonamenten sobre les noves tecnologies. Això és un fet irrefutable, i un fet que s'estén a tots els camps.