La dislèxia i eines TIC per a treballar-la

L'educació pot entendre's com un procés de socialització de l'individu i de desenvolupament personal. Serveix per a aprendre i assimilar conceptes que ens ajuden en el procés maduratiu sensori-motor i estimula la integració i la convivència grupal. No obstant això, l'evolució en l'aprenentatge de cada individu no és idèntica entre els uns i els altres. Hi ha persones que tenen una capacitat d'aprenentatge menys progressiva que les altres. Això pot deure's a múltiples causes. Una d'elles és la diversitat que existeix en la mena d'intel·ligències que té l'ésser humà. Hi haurà persones més hàbils a desenvolupar una intel·ligència lingüistico-verbal i altres que siguin més propensos a desficrar i resoldre qüestions lògiques i de raonament. Tot depèn de la capacitat que tingui cadascun en les múltiples intel·ligències que existeixen. Malgrat això, també hi ha persones que desafortunadament, neixen amb una malaltia o trastorn que dificulta l'aprenentatge.

La importància del contingut audiovisual a l’aula

L'educació ha avançat a passes agigantades en els últims 15 anys. On abans a l’aula hi havia llibres i pissarres, ara habiten pantalles digitals. El desenvolupament de la digitalització i la tecnologia ha readaptat els mètodes d'aprenentatge tant d'alumnes com de professors per a ser conscients que estem enfront d'una nova realitat: l'era tecnològica / digital. I si abans els llibres i els professors eren els principals protagonistes en classe, ara els alumnes i les noves eines han redimensionat una nova praxi a les aules d'estudi.

L'educació i els valors en els curtmetratges

L'educació permet i promou l'adquisició d'habilitats, coneixements i l'ampliació de la formació personal en l'entorn. I avui dia existeixen multitud de vies i processos per a adquirir un mateix coneixement. Les habilitats de cada alumne poden ser diferents, i no tots aprenen sota un mateix sistema o mètode. A través de diversos estudis, s'ha demostrat que existeixen múltiples intel·ligències (lògica-racional, musical, naturalista, lingüisticoverbal…) i cada persona desenvolupa o té més potencial en unes més que altres. Amb tot això volem explicar-vos avui, que un alumne pot aprendre de diverses maneres, i que una d'elles també ho és amb el contingut audiovisual.