Les millors apps per a aprendre anatomia humana a l'aula

La societat avança gràcies a la tecnologia? O és la tecnologia que avança gràcies a la societat? No volem obrir un debat. No obstant això, creiem fermament que les dues se sustenten una a l'altra. On volem arribar amb aquestes preguntes? Al fet d'afirmar que en l'actualitat i en la nostra vida diària estem anant de la mà de les noves tecnologies i d'Internet. I, és això positiu? Sí!