L'educació és cosa de dos: escola i família

El procés educatiu s'imparteix a través de la recerca, el debat, la discussió…Són moltes les metodologies que s'estableixen en el procés de l'ensenyament. Però cal destacar, que l'educació no tan sols resideix en els centres, a les aules escolars, o en els mètodes de treball, sinó que és present en totes les accions, sentiments i actituds d'una persona.

Millors apps educatives 2020

Han passat ja 7 mesos des que varem viure un dels esdeveniments més convulsos d'aquest segle. El coronavirus està marcant el provenir de la nostra societat, i encara no som conscients en tots els efectes, de l'abans i el després que està marcant aquesta pandèmia mundial. El distanciament social, tan necessari per a l'erradicació del virus, fa que s'estableixin nous protocols i sistemes en la metodologia de treball i en l'organització estructural. Però hi ha una àrea que està sent sens dubte, una de les més afectades. Sí, estem parlant de l’educació.

TIC per aprendre a parlar en públic

Les eines TIC són de gran utilitat per a incorporar noves metodologies d'aprenentatge davant un sistema educatiu que cada vegada s'està adaptant més a la nova realitat: l'era digital. La inclusió de noves eines tecnològiques i digitals fa que els nens cada vegada siguin més propensos a utilitzar aquest tipus d'aparells en el seu àmbit social i en el dia a dia. Tauletes, ordinadors, apps, Internet…són moltes les capacitats i recursos que existeixen actualment per a obtenir informació o per a aprendre d'una altra forma que no sigui amb llibres i amb un sistema formatiu/educatiu ja ancorat en el passat.